WiFi

“มีWiFi มั้ยครับ/คะ” คำถามที่น่าจะฮิตที่สุดในสมัยนี้ กับการตามล่าหา WiFi ที่เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมที่ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุ หรือแถวนี้มีสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ แสดงให้เห็นว่าคนเราไม่สามารถขาดอินเตอร์เน็ตได้นานมากนัก โดยในปัจจุบันมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก แต่ละคนก็ใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตไปในหลายด้านต่างๆมากมายในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งด้านการศึกษา เชิงพาณิชย์ ธุรกรรม ความบันเทิง และอื่นๆ  ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจ  การศึกษา  ต่างก็ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น เช่น          ด้านการศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งวิชาการและทั่วไป เปรียบเสมือคลังหนังสือมหาศาล นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้  ทั้งที่ข้อมูลที่เป็นข้อความเสียง  ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ อีกทั้งยังทำการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย          ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ ที่สามารถทำการติดต่อซื้อ – ขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถให้บริการและสนับสนุนลูกค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้คำแนะนำ ตอบปัญหาต่างๆให้แก่ลูกค้า รวมถึงการทำการตลาด การโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น          ด้านความบันเทิง หลังจาการทำงานที่แสนเหนื่อยล้า หรือระหว่างการเดินทางที่ค่อนข้างยาวนาน หรือแม้กระทั่งระหว่างการออกกำลังกายที่สุดแสนจะเหนื่อยอ่อน การได้ชมสิ่งที่น่าสนใจผ่านอินเตอร์เน็ตสักหน่อย ก็คงทำให้ชีวิตมีสีสันมากยิ่งขึ้น เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ  […]