leased line

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีหลากหลายรูปแบบ บทความนี้จะพาคุณมาทำความเข้าใจกับความแตกต่างของ leased line กับ MPLS ว่ามีกระบวนการทำงานที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร MPLS คืออะไร MPLS (Multiprotocol Label Switching) เป็นกลไกการรับข้อมูล โดยการกำกับเนื้อหา เพื่อให้ตัวเราท์เตอร์ทราบว่าต้องจัดการกับเนื้อหานี้อย่างไร จนกว่าจะถึงผู้รับปลายทาง ซึ่งการทำงานค่อนข้างมีความซับซ้อน สัญญาณ MPLS ที่ยังถูกใช้อยู่กับเครื่องมืออย่างเช่น ATM  ข้อดีของมันคือการช่วยลดความยุ่งยากในการส่งต่อข้อมูล และมีความยืดหยุ่นในตัวเครือข่ายเอง Leased line คืออะไร leased line คือ การเชื่อมต่อวงจรอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าสู่สถานที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ และจะไม่มีการแบ่งปันสัญญาณให้กับบุคคลอื่น หรือองค์กรอื่น ๆ เรียกได้ว่าเป็นวงจรเชื่อมต่อกันเฉพาะกลุ่ม ใช้กันได้เฉพาะบุคคลภายในเท่านั้น ข้อดีของ leased line คือมีความปลอดภัยกว่า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งต่อข้อมูลที่สำคัญ เป็นความลับ หรือต้องการระบบที่รัดกุม ก็ควรเลือกใช้การเชื่อมต่อแบบนี้ สรุป leased line กับ MPLS สิ่งที่ leased line […]