ตรวจ ปจ.1

การตรวจ ปจ.1 หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องตรวจด้วย สำคัญอย่างไร ไม่ตรวจได้ไหม แล้วถ้าตรวจจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ปั้นจั่น จริงๆ ก็คือ เครน นั่นเอง เครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับยกสิ่งของหนัก ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ก่อนที่เราจะไปดูว่า ตรวจ ปจ.1 ทำไมต้องตรวจและควรตรวจสอบอะไรบ้าง อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่า ปจ.1 คืออะไร ปจ.1 คืออะไร ปจ. ย่อมาจาก ปั้นจั่น คุณอาจจะเคยได้ยินคุ้นหูเกี่ยวกับ ปจ.1 นอกจากนั้นก็ยังมี ปจ.2 ด้วย ปจ.1 ปจ.2 คือชื่อเรียกชนิดของปั้นจั่น ปั้นจั่นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ ปั้นจั่นชนิดที่ 1 หรือ ปจ.1 คือ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ปจ.1 จะติดอยู่บนหอสูง ขาตั้งหรืออาจติดอยู่บนล้อเลื่อน เช่น ปั้นจั่นอยู่กับที่ หรือ Overhead Crane ลิฟต์ขนส่ง ทาวเวอร์เครน รอกยกสิ่งของ […]