ตรวจ ปจ.1 คืออะไร ควรตรวจสอบอะไรบ้าง

ตรวจ ปจ.1

การตรวจ ปจ.1 หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องตรวจด้วย สำคัญอย่างไร ไม่ตรวจได้ไหม แล้วถ้าตรวจจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ปั้นจั่น จริงๆ ก็คือ เครน นั่นเอง เครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับยกสิ่งของหนัก ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ก่อนที่เราจะไปดูว่า ตรวจ ปจ.1 ทำไมต้องตรวจและควรตรวจสอบอะไรบ้าง อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่า ปจ.1 คืออะไร

ปจ.1 คืออะไร

ปจ. ย่อมาจาก ปั้นจั่น คุณอาจจะเคยได้ยินคุ้นหูเกี่ยวกับ ปจ.1 นอกจากนั้นก็ยังมี ปจ.2 ด้วย ปจ.1 ปจ.2 คือชื่อเรียกชนิดของปั้นจั่น ปั้นจั่นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

ปั้นจั่นชนิดที่ 1 หรือ ปจ.1 คือ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ปจ.1 จะติดอยู่บนหอสูง ขาตั้งหรืออาจติดอยู่บนล้อเลื่อน เช่น ปั้นจั่นอยู่กับที่ หรือ Overhead Crane ลิฟต์ขนส่ง ทาวเวอร์เครน รอกยกสิ่งของ ฯลฯ

ปั้นจั่นชนิดที่ 2 หรือ ปจ.2 คือ ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ปจ.2 จะติดอยู่บนยานพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนได้ เช่น โมบายเครน รถเฮี๊ยบ เรือเครน ฯลฯ

ทำไมต้องตรวจ ปจ.1และ ปจ.2 ว่าด้วยเรื่องของกฎกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ กฎหมายใหม่ปี พ.ศ.2564 ล่าสุดปั้นจั่นหรือเครนต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและยังได้กำหนดให้ทดสอบปั้นจั่นตามพิกัดการยกด้วย นอกจากนั้นยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบของปั้นจั่น พ.ศ.2554 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

เอกสารการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น นายจ้างต้องจัดให้มีเอกสาร ข้อมูลการทดสอบ โดยมีวิศวกรเครื่องกลวิชาชีพเป็นผู้รับรอง มีการถ่ายภาพวิศวกรในขณะทำการทดสอบ พร้อมทำสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การตรวจ ปจ.1 ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง โดยหลักๆ แล้วต้องตรวจสอบดังนี้

  • ตรวจสอบสภาพโครงสร้างปั้นจั่น
  • การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง
  • ระบบต้นกำลัง
  • ครอบปิดหรือครอบกั้น ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวหรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย
  • ระบบควบคุมการทำของปั้นจั่น
  • สภาพของลวดสลิงหรือโซ่
  • สัญญาณเตือน
  • ป้ายบอกพิกัดน้ำหนักการยก
  • ทดสอบการรับน้ำหนักปั้นจั่น

การตรวจ ปจ.1 ต้องทำโดยทีมงานวิศกรรมผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจ ปจ.1 ปจ.2 ตรวจปั้นจั่นทุกชนิด ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล มากมายให้บริการ นอกจากนั้นผู้ให้บริการบางแห่งยังบริการที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ มีบริการตรวจสอบ ทดสอบ และบริการบำรุงรักษาเครน พร้อมออกรายงานการทำ PM ให้เสร็จสรรพ